ORGANIZATORZY

PATRONI

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej już za trzy miesiące!

W imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariatu Programu "Odpowiedzialność i Troska" serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w corocznym Forum Ekologicznym Branży Chemicznej.

W tym roku odbędzie się ono w dniach 13-14 października 2016 roku, w Toruniu w Hotelu Bulwar.

Zachęcamy do rezerwacji terminów - tu znajdą Państwo:

- formularz zgłoszeniowy – wersja pdf
- formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna
- regulamin organizacji Forum

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z bazą hotelową.

W wakacje dla wszystkich zainteresowanych mamy ofertę rabatową, szczegóły w Regulaminie i formularzu zgłoszeniowym!

Przedstawiamy Państwu wstępną listę tematów, które poruszone będą podczas tegorocznego Forum:

- Aspekt informacyjny w kontekście implementacji dyrektywy SEVESO jako element kształtowania wizerunku firmy.
- Aktualne kwestie związane z CSR oraz z raportowaniem społecznym – wymóg raportowania niefinansowego.
- Rejestr szkód w środowisku oraz w kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.
- Praktyczne aspekty wykonywania badań zanieczyszczenia ziemi i wód.
- Bezpieczne odległości – co to jest i dlaczego?
- Nowelizacja ustawy Prawo wodne.
- Bieżące kwestie związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji.
- Reforma systemu EU ETS.
- Monitorowanie oddziaływania – ustawa "odorowa" inspiracją do zmiany w myśleniu o własnym wpływie na otoczenie.
- Circular economy.
- Oddziaływanie na środowisko – ślad środowiskowy.
- Bieżące i planowane prace dotyczące dokumentów referencyjnych BREF.
- Znowelizowane normy ISO 9001 oraz ISO 14001.
- Aktualne kwestie związane z rozporządzeniem REACH.
- Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tematyce Programu Forum